Wandelen rond Papenvoort

In 1922 werd een bosgebied aangelegd
van circa 2900 ha. voor de productie van
hout. Zo ontstond een van de grootste bosgebieden van Drenthe. Boswachterij Gieten Borger waar we vandaag
wandelen bestaat voornamelijk uit loof-
en naaldbomen. Ook zijn hier nog overblijfselen uit de ijstijd te bewonderen.
Het betreft hier een gletcherkuil. Even verderop steken we het Andersche Diep
over. We wandelen daarna door het
Stroomdal met fraaie graslanden en
houtwallen. Via een uitgestrekt
heidegebied keren we weer terug.

Bron: Dwalen door Drenthe

Informatie