Wandelen rond Nieuw-Balinge


Ooit waren hier 4 natuurgebieden. Natuur-monumenten kocht de tussenliggende
akkers op en creëerde op die manier het Mantingerveld. Een natuurgebied met
stuifduinen, bos, heidevelden en vennen.
Een enorme natuurlijke variatie. Wij starten
onze wandeling bij het Mantingerzand en
lopen even verderop door het Hullenzand.
De Jeneverbes is hier overal aanwezig.
Er ontstaat hier ook steeds meer ruimte
voor natte heidegebieden met vennen. Het Lentsche Veen is hier een voorbeeld van.
Even later lopen we door het bosgebied Martensplek. Een gevarieerde wandeling.

Bron: ANWB Ledenwijzer 2002-2003.